کباب پز تمام استیل

کباب پز تمام استیل با دهنه ۵۰ سانتیمتر دارای ابعاد دستگاه ۹۰×۵۰×۱۲۰ سانتیمتر ، مشخصات فنی دستگاه جنس ورق استیل بدنه کباب پز تمام ورق استیل ۳۰۴ ضخیم می باشد ، دارای کیفیت عالی و قیمت مناسب و در طرح های سفارشی ارائه می گردد. پایه های کباب پز تماما پروفیل استیل ۴۰×۴۰ بوده و سینی چربی گیر نیز با ورق استیل ۳۰۴ که دارای شیرتخلیه میباشد.

کباب پزشعله های این دستگاه کاملا از شعله های برنر استیل استفاده شده که رویه های آنرا با چدن های مخصوص سنگین و مقاوم میباشد.
دهنه این کباب پز ۴۰ سانتیمتر و مناسب جهت کوبیده و جوجه های استاندارد میباشد .کسری تجهیز

Leave us a Message